O Meifu Shinkage Ryu

Otsuka Sensei

Meifu Shinkage Ryu je tradiční školou japonského bojového umění Shurikenjutsu, Fundokusarijutsu, Shokenjutsu, Onkenjutsu a dalších Kakushi Buki (skryté zbraně).

Meifu Shinkage Ryu je jedinou školou v České Republice, která vyučuje autentické shurikenjutsu, Fundo Kusarijutsu a další malé skryté zbraně.

V listopadu roku 2011 se uskutečnil pod vedením Senseie Otsuky, který je Sokem (velmistrem) této školy, historicky první seminář v České Republice. Od tohoto semináře vznikla v Praze Keikokai této školy, což je oficiální pobočka studentů Meifu Shinkage Ryu v České Republice.

V roce 2013 složil Filip Bartoš úspěšně zkoušku na první dan (shodan) a stal se oficiálním učitelem a Shibucho (představitel) pro Českou Republiku. Zároveň se Keikokai (tréninková skupina) Praha stala oficiální Shibu (pobočka) pro Českou Republiku.

Shibucho je představitel pro danou zemi. Reprezentuje školu a zastupuje Soke (velmistra). Je ve svém regionu zodpovědný za vývoj a úroveň Meifu Shinkage Ryu.

Technický systém Meifu Shinkage Ryu má pouze 4 dany – technické stupně.

Název Meifu Shinkage Ryu je tvořen 5 čínskými znaky.  Mei 明, Fu 府, Shin 真, Kage 影, a ryu 流, a každý z nich má vlastní význam.

„Mei „明“ znamená jasný. Je také používán pro chytré, moudré a znalé osoby.

„Fu „府“ je organizace v které se tito lidé shromažďují.

„Shin „真“ znamená pravda.

„Kage „影“ znamená stín nebo také zadní strana všech věcí.

Spojení těchto dvou znaků znamená, že každá pravda má svojí opačnou nebo zadní stranu a že pravda a stín jsou neoddělitelné stejně jako obě strany mince. Stejně jako „Kyo-jitsu“ „虚実“ (pravda a lež) nebo „In-Yo“ „陰陽“ (světlo a tma).

Pátý znak „流“ znamená proud nebo tok. Mnoho japonských bojových škol má na konci jména tento znak, který vyslovuje přání předávat umění z mistra na žáky, aby tak vznikl nekonečný vodní tok, který vzniká v horách, protéká pláněmi a vtéká do moří.

Shrneme-li výše uvedené, studenti Meifu Shinkage Ryu by měli pochopit, že všechno na světě má dvě strany. Student potřebuje získat moudrost, aby byl schopný rozlišovat pravdu a její stín (Shinkage) a k tomu mu pomáhají kolegové ve škole Meifu Shinkage Ryu. Název školy Meifu Shinkage Ryu je poselstvím jejího zakladatele Someya Senseie.

Pokud byste měli zájem o trénink či seminář ve Vašem dojo či městě, neváhejte mě kontaktovat.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na:

Shibucho Filip Bartoš

filip@bujin.cz

tel: +420 736 534 469